Postat

Weblänkar, Stockholm Corporate Finance Life Science & Healthcare Seminar den 10 mars 2016

Stockholm Corporate Finance har, utöver sin kärnverksamhet, arrangerat årligt återkommande kapitalmarknadsdagar sedan 2007. Den 10:e mars 2016 arrangeras Stockholm Corporate Finance Life Science & Healthcare Seminar på Operaterrassen i Stockholm

De representerade Bolagen presenterar sin verksamhet inför en större grupp investerare och analytiker.

Nedan hittar du weblänkar till Bolagens presentationer

Bactiguard
MedCap
Moberg_Pharma
Boule_Diagnostics
Oasmia
Medivir
Orexo
Karolinska_Development
WntResearch
Neurovive
Midsona
Cellavision
Hansa_Medical
GHP  Specialty Care
InDex_Pharmaceutical
Aptahem

Keynote Speaker, Staffan Lindstrand, HealthCap

Om Stockholm Corporate Finance
Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se