Postat

Senior kundansvarig

Stockholm Corporate Finance AB är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad finansiell rådgivning, kapitalanskaffning som IPO, företrädesemissioner, riktade emissioner och private placements, samt fusioner och förvärv (M&A) till företrädesvis marknadsnoterade företag, onoterade företag och dess ägare. Vår investeringsbas består främst av institutioner, kapitalförvaltare och förmögna privatpersoner.

Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.

En majoritet av våra medarbetare har haft ledande positioner inom kapitalmarknaden eller i börsnoterade bolag, vilket ökar förståelsen för våra klienters behov. Vi är branschoberoende och har sedan 2005 framgångsrikt genomfört över 250 transaktioner.

Vi arbetar med korta och snabba beslutsvägar, i team med självständiga ansvarsområden.

Senior kundansvarig, möjlighet till konsultavtal
Vi söker nu senior kundansvarig som har lång erfarenhet från den finansiella marknaden med ett brett nätverk och som har genomfört ett flertal kapitalmarknadstransaktioner (exempelvis IPO:s, företrädesemissioner, aktieplaceringar, uppköpserbjudanden och M&A-transaktioner). Vi söker dig som är utåtriktad, initiativtagande och med ett starkt eget affärsdriv i kombination med stor kunskap om aktiemarknaden.

Rollen innefattar att självständigt anskaffa och leda projekt inom ramen för våra tjänsteerbjudanden. Arbetsuppgifterna består således av anskaffning av nya projekt/kunder, rådgivning kring finansiering, kapitalstruktur och liknande frågor samt placering av erbjudanden hos investerare. En stor del av arbetet sker i projektteam tillsammans med professionella projektledare som är med hela vägen från pitch till genomförande av transaktion, samt i dialog och samarbete med firmans övriga seniora medarbetare.
Du bör ha god erfarenhet av dialoger med bolagsledningar och styrelser såväl som investerare, där du på ett trovärdigt sätt kan presentera våra erbjudanden. Rollen, som erbjuder möjlighet till löpande konsultavtal och goda förtjänster, är med bas på vårt kontor i Stockholm.

Vi ser gärna att du startar omgående.
För ytterligare information besök vår hemsida www.stockholmcorp.se.
 
För ansökan eller vidare frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta vår VD Otto Rydbeck,
Mobil: 070 878 48 70, mail: otto.rydbeck@stockholmcorp.se.