Transaktioner | SCF

Genomförda transaktioner

Transaktioner

Sedan 2005 har Stockholm Corporate Finance genomfört över 250 transaktioner. Nedan finner du mer information om respektive transaktion.

Välj år:


Stockholm Corporate Finance
Besöksadress: Engelbrektsplan 1
Postadress: Birger Jarlsgatan 32 A
SE-114 29 Stockholm
info@stockholmcorp.se
Telefon: 08 440 56 40
Fax: 08 440 56 41
Pressmeddelanden
Anmäl dig för att ta del av våra pressmeddelanden
swedsec