Kvalificerad finansiell rådgivning

Om oss

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad finansiell rådgivning, kapitalanskaffning som IPO, företrädes – och riktade emissioner, private placement samt fusioner och förvärv (M&A) till företrädesvis marknadsnoterade företag, onoterade företag och dess ägare.

250 transaktioner

Över 250 transaktioner genomförda sedan 2005

Kvalificerad rådgivning

Kapitalanskaffning, IPO, M&A och värderingar

13 miljarder

Tretton miljarder i anskaffat kapital till våra uppdragsgivare sedan starten 2005

Stark placing power med mer än 250 transaktioner

Kapitalanskaffning

Vi erbjuder våra uppdragsgivare rådgivning i anslutning till kapitalanskaffning. Detta innefattar riktade emissioner, företrädesemissioner samt private placement

IPO

Vi assisterar våra uppdragsgivare vid M&A processer som exempelvis företagsförvärv, försäljningar eller sammanslagningar

M&A

Vi arrangerar årliga kapitalmarknadsdagar där vi erbjuder våra uppdragsgivare marknadsexponering

Värderingar

Vi assisterar våra uppdragsgivare kring bolagsvärderingar i samband med exempelvis försäljning

Utvalda Transaktioner

Transaktioner

company logo
Doxa AB - Tre kapitalanskaffningar om totalt 775 MSEK under 2021 och 2022
8 oktober, 2021, Stockholm
company logo
Amido AB - riktad emission till SBB om 20 MSEK
31 december, 2021, Stockholm
company logo
Takura AB - private placement om 73 MSEK
31 december, 2021, Stockholm
company logo
VO2 – omvänt förvärv och kapitalisering
27 december, 2021, Stockholm

Kommande kapitalmarknadsdag

SAVE THE DATE STOCKHOLM CORPORATE FINANCE 15E KAPITALMARKNADSDAGAR LIFE SCIENCE 2023

SAVE THE DATE STOCKHOLM CORPORATE FINANCE 15E KAPITALMARKNADSDAGAR LIFE SCIENCE 2023


Stockholm Corporate Finance kommer i samarbete med Financial Hearings arrangera de 15e kapitalmarknadsdagarna Life Science på IVA i Stockholm.

Datum: 8 och 9 mars 2023
Tid: 08.00-12.00
Plats: IVA, Wallenbergssalen, Stockholm

Tidigare Kapitalmarknadsdagar

STOCKHOLM CORPORATE FINANCE 8:E KAPITALMARKNADSDAGAR FASTIGHETER

13 september, 2022, Stockholm

STOCKHOLM CORPORATE FINANCE 14:E LIFE SCIENCE KAPITALMARKNADSDAGAR

8 mars, 2022, Stockholm

Aktuellt

Pressreleaser

Ta del av våra senaste pressreleaser nedan

Attana AB företrädesemission tecknades till cirka 46 procent
4 januari, 2023, Stockholm
LIGHTAIR TILLFÖRS CIRKA 21 MSEK VIA FÖRETRÄDESEMISSION
16 december, 2022, Stockholm
Veg of Lund AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission
13 december, 2022, Stockholm
KANCERA TILLFÖRS CIRKA 46,3 MSEK I EMISSIONSLIKVID VIA FÖRETRÄDESEMISSION
16 november, 2022, Stockholm

Stockholm Corporate Finance
Besöksadress: Engelbrektsplan 1
Postadress: Birger Jarlsgatan 32 A
SE-114 29 Stockholm
info@stockholmcorp.se
Telefon: 08 440 56 40
Fax: 08 440 56 41
Pressmeddelanden
Anmäl dig för att ta del av våra pressmeddelanden
swedsec