Stark placing power med mer än 250 transaktioner

Vi söker nu senior kundansvarig som har lång erfarenhet från den finansiella marknaden med ett brett nätverk och som har genomfört ett flertal kapitalmarknadstransaktioner (exempelvis IPO:s, företrädesemissioner, aktieplaceringar, uppköpserbjudanden och M&A-transaktioner)
Läs mer om tjänsten

Om Stockholm Corporate Finance

Vi stödjer UNICEFs arbete för barnen i UkrainaStockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad finansiell rådgivning, kapitalanskaffning som IPO, företrädes – och riktade emissioner, private placement samt fusioner och förvärv (M&A) till företrädesvis marknadsnoterade företag, onoterade företag och dess ägare.

Stockholm Corporate Finance AB är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB.

Våra medarbetare har haft ledande positioner inom kapitalmarknaden likväl som i börsnoterade bolag, vilket ökar förståelsen för våra klienters behov. Vi är branschoberoende och har sedan 2005 framgångsrikt genomfört fler än 250 transaktioner.

Vi har en stark placing power och genomför publika transaktioner såväl som riktade erbjudanden till ett omfattande nätverk av institutioner, kapitalförvaltare, förmögna privatpersoner och retail.

Stockholm Corporate Finance har den gedigna kompetens som krävs för att hantera dynamiken i en försäljnings- eller förvärvsprocess och uppnå optimalt resultat för våra publika såväl som privata uppdragsgivare. Stockholm Corporate Finance är den svenska partnern i det globala nätverket M&A Worldwide.

Ladda gärna ner vår presentation för mer info

Stockholm Corporate Finance – ladda ner PDF