Amido

Press Release

31 December, 2021

Tillbaka > Amido AB - riktad emission till SBB om 20 MSEK

Amido AB - riktad emission till SBB om 20 MSEK

Amido

 • Amido AB

CASE STUDIE

Riktad emission till SBB om 20 MSEK och spridningsemission i samarbete med Nordnet om 26 MSEK under hösten 2021​

 • Amido AB, ett teknikbolag som utvecklar passagesystem för fastighetsbranschen, kontaktade SCF under sommaren 2021 för en kapitalanskaffning och önskemål om att komplettera ägarleden med en ny branschkunnig storägare samt skapa större likviditet i aktien.
 • Kapitalanskaffningen genomfördes i två steg;
  • I september 2021 genomfördes en riktad emission om 20 MSEK till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Transaktionen om fattade även teckningsoptioner som vid fullt nyttjande tillför bolaget ytterligare 10 MSEK.
  • Därefter genomfördes, i samarbete med Nordnet, en spridningsemission till allmänheten i Sverige och Danmark med syftet att öka spridningen av ägandet i bolaget och därmed skapa förutsättningar för högre likviditet i aktien. Spridningsemissionen tillförde bolaget 26 MSEK genom drygt 900 tecknare, med en teckningsgrad uppgående till 126%.
 • Stockholm Corporate Finance agerade exklusiv finansiell rådgivare till Amido vid båda nyemissionerna.

Kort om Amido

Amido är ett marknadsledande SaaS-bolag som säljer en egenutvecklad skalbar mjukvaruplattform för digitala passersystem till fastigheter. Bolagets system integreras mot fastighetsägarens olika digitala passersystem (till exempel RCO eller Assa Aptus) och sammankopplar administrationen för samtliga fastigheter i ett och samma system.

Bolaget är marknadsledande i Sverige inom digitala passersystem. Bolaget har cirka 830 000 digitala nycklar hos privata och kommunala fastighetsbolag med kunder som bland annat Amasten, Balder, Fabege, Göteborgs Stad, Heimstaden, Rikshem, Stena Fastigheter, Vasakronan, etcetera.

Nyyligen ingick Amido ett exklusivt samarbete med SOS Alarm som automatiskt ger access till räddningspersonal under utryckning i den specifika fastigheten.

Investment highlights

 1. Omsättning om cirka 20-25 miljoner SEK med årliga återkommande intäkter och obefintlig churn.
 2. Avtal med SOS Alarm som inom två år beräknas generera en ARR om 100 miljoner SEK.
 3. Marknadsledande i Sverige på en marknad med exponentiell tillväxt som i Europa uppgår till cirka 10 miljarder SEK.
 4. Drivs av entreprenörer med bakgrund från branschen som äger cirka 80 procent av aktierna varav vd Johnny Berlic äger cirka 12 procent. Ordförande Urban Doverholt var bland annat vd för Assa AB, och är styrelseledamot för Sdiptech och Stöldskyddsföreningen.
 5. Amido kommer investera i fortsatt tillväxt. Likviden kommer användas för att fortsätta stärka sin marknadsledande position i Sverige och påbörja den internationella expansionen.


Stockholm Corporate Finance
David Bagares gata 3
SE-111 38 Stockholm
info@stockholmcorp.se
Telefon: 08 440 56 40
Fax: 08 440 56 41
Pressmeddelanden
Anmäl dig för att ta del av våra pressmeddelanden
swedsec