Doxa

Press Release

8 October, 2021

Tillbaka > Doxa AB - Tre transaktioner om totalt 647 MSEK under 2021 och 2022

Doxa AB - Tre transaktioner om totalt 647 MSEK under 2021 och 2022

Doxa

 • CASE STUDIE

Tre transaktioner om totalt 647 MSEK under 2021 och 2022

 • Under våren 2021 beslutade Doxa AB, med Greg Dingizians bolag Adma Förvaltnings AB som största ägare, att addera en verksamhetsgren med fokus på investeringar i fastighetsbranschen. I samband med detta genomförde SCF en övertecknad företrädesemission och en riktad emission om totalt 206 MSEK under hösten.
  Syftet med kapitalanskaffningen var att accelerera den nya verksamhetsinriktningen och att bredda ägarbasen med ett antal kvalificerade och starka ägare.
  • Den riktade emissionen om 80 MSEK tecknades av ett antal större strategiska investerare som Erik Selin, Marjan Dragicevic, och Bergendahl & Son AB.
  • Föresträdesmissionen om 126 MSEK blev övertecknad, med en teckningsgrad om 139%.
  • Nyemissionskursen uppgick till 2,00 SEK.
 • I februari 2022 genomförde SCF ytterligare en riktad emission för Doxa AB, uppgående till 355 MSEK. Syftet med kapitalanskaffningen var att accelerera den nya verksamhetsinriktningen och att bredda ägarbasen med ett antal kvalificerade och starka ägare.
  • Nyemissionen riktades till ett fåtal kvalificerade, strategiska investerare som Gösta Welandson via bolag samt en handfull fonder förvaltade av Clearance Capital Ltd. Därutöver deltog befintliga ägare Bergendahl & Son AB, Marjan Dragicevic privat och genom Dragfast AB och Erik Selin genom Erik Selin Fastigheter AB.
  • Nyemissionskursen uppgick till 10,00 SEK.
 • I april 2022 genomförde SCF en sekundärplacering av ett block aktier om 86 MSEK i syfte att bredda ägarbasen ytterligare.
 • Stockholm Corporate Finance agerade exklusiv finansiell rådgivare till Doxa i samband med transaktionerna.​

Kort om Doxa

Doxa AB (”Doxa” eller ”Bolaget”) är en svensk koncern verksam inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Fastighetsgrenen har ett transaktionsintensivt fokus på förvärv av noterade och onoterade fastighetsbolag samt andra fastighetsrelaterade tillgångar. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer även biokeramiska dentalprodukter utifrån den patenterade Ceramir-plattformen. Doxas aktier är sedan år 2014 upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Investment highlights

Erfaren ledning och styrelse

Bolagets styrelse och ledning har tidigare innehaft ledande befattningar inom fastighetsbranschen och har omfattande kunskap av fastighetsinvesteringar med ett bevisat track record. Styrelseordförande, tillika största ägare, är Greg Dingizian, tidigare VD för GOTIC AB, HSB Malmö samt grundare av Victoria Park AB, Swedish Logistic Property AB och Adma Förvaltnings AB. VD Victor Persson har lång erfarenhet av ledande befattningar inom fastighetsbranschen och kommer närmast från en tjänst som COO på fastighetsbolaget Sponda. Han har även erfarenhet från olika ledande positioner på BlackRock Real Assets och Unibail-Rodamco.

Dynamisk investeringsstrategi inom fastigheter

Bolaget har med ett brett investeringsmandat och transaktionsintensivt fokus genomfört flera stora fastighetstransaktioner under 2021. Bolaget har som ambition att utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid genomföra fastighetsinvesteringar som genom kompletterande strukturaffärer eller operationella- eller finansiella förbättringar bedöms ha goda möjligheter för värdetillväxt och således skapa ett mer dynamiskt fastighetsbolag jämfört med sina konkurrenter.

Patenterade och prisvinnande dentalprodukter

Flera av Doxas produkter har flertalet gånger erhållit priset ”Innovative Cement” av Dental Advisor. Ceramir-teknologin är skyddad genom internationella patent på samtliga av Bolagets huvudmarknader. Doxas patentportfölj består av över 20 huvudpatent och uppföljande patent söks kontinuerligt.

Stark ägarbas med långsiktiga investerare

Bolaget har en stark och långsiktig ägarbas med lång erfarenhet av fastighetsbranschen och investeringar i fastigheter och fastighetsrelaterade tillgångar.Stockholm Corporate Finance
David Bagares gata 3
SE-111 38 Stockholm
info@stockholmcorp.se
Telefon: 08 440 56 40
Fax: 08 440 56 41
Pressmeddelanden
Anmäl dig för att ta del av våra pressmeddelanden
swedsec