Takura

Press Release

31 December, 2021

Tillbaka > Takura AB - private placement om 73 MSEK

Takura AB - private placement om 73 MSEK

Takura

 • Takura AB

CASE STUDIE

Private placement inom cellterapi om 73 MSEK

 • SCF genomförde under 2021 en nyemission om 73 MSEK i onoterade cellterapi-bolaget Takura AB.
 • Nyemissionen som främst riktades till nya kvalificerade investerare, men även till befintliga ägare, styrelse och ledning, blev övertecknad.
 • Bland de nya investerarna finns bl.a. Norrsken, Carl-Henric Svanberg-finansierade CygnusMontanus Stiftelse, Captea Markets AB och Invus Investment AB.
 • Kapitalet används främst till:
  • att bygga en helt ny tillverkningsanläggning för Mesenkymala Stromaceller på KI Campus-området;
  • att fortsätta den kliniska utvecklingen av bolagets terapier i Fas I/II, samt;
  • att understödja det Joint Venture som satts upp i Abu Dhabi under andra halvåret 2021 avseende såväl tillverkning som klinisk användning av Mesenkymala Stromaceller.
 • Stockholm Corporate Finance agerade exklusiv finansiell rådgivare till Takura i samband med nyemissionen.​

Kort om Takura

Takura AB är ett svenskt portföljbolag med världsledande forskning och verksamhet inom avancerad cellterapi som utvecklar och kommersialiserar nya banbrytande behandlingar; vare sig i egen regi alternativt som tillverkande leverantör av cellterapier.

Takura har exklusiv tillgång till ett flertal intressanta, och delvis patenterade teknologier med stor potential att behandla olika sjukdomstillstånd; i det fall patent inte täcker processen utgör s.k. black box, interna hemligheter i tillverkning, lika avgörande komparativa fördelar.

Bolagets primära fokus är mesenkymala stromaceller (MSC) som är stamceller med reproduktiva och antiinflammatoriska egenskaper samt tumörinfiltrerande lymfocyter (TIL) för behandling av svår och långt gången cancer, s.k. stadie IV, där annan terapi misslyckats. MSC har ett stort antal, genom flertalet studier redan bevisade, applikationsområden som till exempel ARDS, hjärtsvikt, och komplikationer i samband med olika transplantationer samt även mer generell bräck-/skröplighet pga ålder.

Investment highlights

Potentially Groundbreaking Patented MSC Production Process

Takura is in possession of unique technology within production of immune regulating and healing capable type of stem cells, MSC. The technology can solve the biggest challenge within cell therapy: scaling up production while maintaining high-quality the cells. With this technology, Takura can become the leading company within the field on an international scale.

Cell Therapy with Anti-Aging Capabilities

Cell therapy, and more specifically MSC-therapy is based on stem cells with healing capabilities. This technology is proven effective against autoimmune diseases, inflammatory diseases, and cancer. MSC is also capable of slowing down the natural aging process of cells enabling for Takura to access the longevity market, with a size of approximately 700 BN USD with wide opportunities.

Joint Venture in Abu Dhabi  Unique Mix of Clinical Development and Early Commercial Viability

Abu Dhabi and UAE are both located in one the regions in the world which focuses most on medical research and infrastructure. Through Takuras JV with G42 in UAE, the process of clinical tests and sale can be fast-tracked compared to Swedish and European timeframes. By being present in UAE, Takura will also be able to access other types of customers than just patients in need of treatment (Medical tourists?)

World Leading Competence in Clinical development and Manufacturing

Takura is led by a team of highly experienced professionals as well as a team of leading scientists within the field of cell therapy. The people on the board, management and research team all have proven track records from earlier projects and companies.


Stockholm Corporate Finance
David Bagares gata 3
SE-111 38 Stockholm
info@stockholmcorp.se
Telefon: 08 440 56 40
Fax: 08 440 56 41
Pressmeddelanden
Anmäl dig för att ta del av våra pressmeddelanden
swedsec